Monday, June 1, 2009


När Clay kommer hem från ett biobesök är världen omkring honom plötsligt annorlunda, och den blir alltmer kuslig. Bland mutanter och konspirationsdårar, bland människor med skaldjur i ögonen och hundar utan kroppsöppningar söker han efter en kvinna ur sitt förflutna.

Som en sammetshandske smidd järn är en fascinerande, gåtfull, mardrömsliknande, kanske obehaglig serie, inte utan släktskap med David Lynchs filmer. Stämningen understryks av Daniel Clowes’ säreget precisa stil med inslag av 50-tals-retro.

Daniel Clowes ’är en av de senare årens kultgestalter bland serieskapare. Som i ett sammetshandske smidd i järn var hans genombrottserie.

1 comment:

Anonymous said...

Kirby appeared Cheapest Diablo 3 goldto always use planets, however the solely rounded photos I really could come across had been recording spools. The end result is generally a page that will hadCheap wow goldtaken a couple of days to accomplish rather than a thirty days.